Мета й завдання заповідника

Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник створено відповідно до Указу Президента Україні №174-2016 від 26 квітня 2016 р. на території Іванківського та Поліського районів Київської області в межах зони відчуження і зони безумовного (обов’язкового) відселення (ЗВ і ЗБ(О)В).

Метою заснування заповідника є збереження в природному стані найбільш типових природних комплексів Полісся, забезпечення підтримки та підвищення бар’єрної функції Чорнобильської ЗВ і ЗБ(О)В, стабілізації гідрологічного режиму та реабілітації територій, забруднених радіонуклідами, сприяння організації та проведенню міжнародних наукових досліджень.

Основними завданнями заповідника є:

  • мінімізація екологічної небезпеки та збереження природних багатств ЗВ і ЗБ(О)В, запобігання винесенню радіонуклідів з територіїзон радіоактивного забруднення;
  • відтворення і збереження природного різноманіття ландшафтів, генофонду тваринного і рослинного світу заповідника, підтримання загального екологічного балансу;
  • проведення періодичної інвентаризації природних ресурсів, дослідження явищ та процесів, які відбуваються в екосистемах заповідника;
  • здійснення екологічного, медично-біологічного та радіаційного моніторингу території;
  • здійснення наукових досліджень в галузі охорони навколишнього природного середовища;
  • забезпечення охорони території заповідника з усіма природними об’єктами;
  • утримання території в належному санітарному та пожежобезпечному стані; організація протипожежної охорони природних комплексів;
  • проведення екологічної освітньо-виховної роботи та ін.

Площа заповідника становить 226 964,7 га.

Територія заповідника характеризується вісьмома типами ландшафтів, великою кількістю водно-болотних і лучних угідь, близько 30-ма типами лісорослинних умов, 23-ма суходільними й 7-ма водними фітокомплексами, 12-ма суходільними і 8-ма водними зоокомплексами.

Флора: вищих судинних рослин – 1228 видів, з них плаунів – 5 видів, хвощів – 6, папоротників – 13, шпилькових – 7, однодольних – 269, дводольних – 928. До Червоної книги України занесено 60 видів судинних рослин, до Червоного списку Міжнародного союзу охорони природи – 21. Серед рідкісних – сон лучний, підсніжник звичайний, рябчик шаховий, плаун літній, цар-зілля високе, білоцвіт весняний, півник сибірський, верба мирзинолиста та ін.

Фауна: всього зареєстровано хребетних тварин – 339 видів, з них риб − 60, амфібій − 12, рептилій − 7, птахів − 202, ссавців − 58. До Червоної книги України занесено 65 видів, серед рідкісних – мінога українська, мідянка звичайна, скопа, лунь степовий, тетерук, лелека чорний, орлан-білохвіст, широковух європейський, ведмідь бурий, рись, видра, кінь Пржевальського, зубр та ін.