Видра річкова

Оцінка чисельності й територіального поширення видри річкової

Оцінка чисельності й територіального поширення видри річкової

Дослідження видри є одним із методів визначення цінності окремих ділянок Чорнобильської зони відчуження, що увійшли до Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.

Видра має охоронну категорію як згідно з Червоною книгою України (2009), так і за рішенням Міжнародного союзу охорони природи. Її присутність на тих чи інших ділянках та висока чисельність вказують на важливість цих угідь у збереженні виду.

Дослідження розпочато у березні 2018 р. Чорнобильським центром з проблем ядерної безпеки, радіоактивних відходів та радіоекології спільно з фахівцями Харківського національного університету ім. Каразіна (Є. В. Скоробогатов, А. А. Атемасов) і триватимуть упродовж всього року. Головну увагу буде приділено річкам, озерам та каналам. Дослідження включають пошук слідів і міток, решток кормових об’єктів, нір, візуальні спостереження та опис природних умов. У зв’язку з великими розмірами території основні роботи провадитимуться на серії контрольних ділянок з типовими для регіону умовами з подальшою екстраполяцією результатів на всю зону відчуження.