Архів позначки: охорона довкілля

Корисні посилання

Корисні посилання

У цьому розділі сайту зібрано посилання на інтернет-ресурси по темі охорони довкілля, зокрема в Чорнобильській зоні відчуження.

Програма ЮНЕСКО “Людина i бiосфера”

Програма “Людина і біосфера” розвиває основи природничих і соціальних наук для раціонального і невиснажливого використання та збереження ресурсів біосфери, а також для поліпшення загального взаємозв’язку між людьми і навколишнім середовищем. Вона передбачає наслідки сьогоднішніх дій для майбутнього світу і тим самим підвищує здатність людей ефективно управляти природними ресурсами для благополуччя як людини, так і довкілля. Програма фокусується на територіях, що мають міжнародне визнання в рамках Всесвітньої мережі біосферних заповідників.

Чорнобильський центр з проблем ядерної безпеки, радіоактивних відходів та радіоекології

Центр надає експертні, інжинірингові та науково-технічні послуги в галузі забезпечення безпеки об’єктів ядерно-енергетичного комплексу на всіх етапах їх життєвого циклу, здійснює наукові дослідження в Чорнобильській зоні відчуження. Основними напрямками діяльності Чорнобильського центру є ядерна та радіаційна безпека; поводження з РАВ та характеризація їх; екологія; фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, РАВ та інших джерел іонізуючого випромінення; iнформаційні (комп’ютерні) технології; соціальні та інформаційні проекти.

Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Бiосферний заповiдник створено відповідно до Указу Президента Україні №174-2016 від 26 квітня 2016 р. на території Іванківського та Поліського районів Київської області в межах зони відчуження і зони безумовного (обов’язкового) відселення (ЗВ і ЗБ(О)В). Метою заснування заповідника є збереження в природному стані найбільш типових природних комплексів Полісся, забезпечення підтримки та підвищення бар’єрної функції Чорнобильської зони відчуження, стабілізації гідрологічного режиму та реабілітації територій, забруднених радіонуклідами, сприяння організації та проведенню міжнародних наукових досліджень.

Біосферний заповідник «Асканія-Нова» імені Ф. Е. Фальц-Фейна Національної академії аграрних наук України

Розташування: селище Асканія-Нова, Чаплинський район Херсонської обл.
Склад: Північна частина, Великий Чапельський під та Південна частина, поділена на Стару та Успенівку (Успенівський степ), ботанічний сад, аккліматизаційний зоологічний парк, орнітопарк
Площа: 33 307,6 га
Рік заснування: 1898 р., коли багатий землевласник Фрідріх Фальц-Фейн у своєму родовому маєтку за власною ініціативою першим у світі вилучив з господарського використання ділянку своїх угідь, яка стала основою найбільшого в Європі (11 054 га) заповідного типчаково-ковилового степу.

«Асканія-Нова» є одним із семи природних чудес України та входить у сотню найбільш відомих заповідних територій Землі.

Дунайський біосферний заповідник Національної академії наук України

Розташування:  Кілійський район Одеської обл.
Склад: Вторинна (морська) дельта Кілійського рукава Дунаю, Жебріянська гряда, Стенцівсько-Жебріянські плавні, Русловий острів Єрмаков, територія прилеглого недіючого рибного господарства
Площа: 50252,9 га
Рік заснування: 1973 р. як філія Чорноморського заповідника
Заповідник є одним із семи природних чудес України та входить до міжнародної мережі біосферних резерватів ЮНЕСКО. 
Унікальність заповідника пов’язана з Кілійською дельтою, наймолодшою і найдинамічнішою ділянкою Дунайської дельти, а також великими прісноводними водоймами – лиманами. Переважють водно-болотні угіддя, представлені очеретяними плавнями з мережею проток, каналів, численними озерами. Є ділянки заплавних лісів, луків, солончаків, пісків, залишки степів. Рельєф заповідника рівнинний.
 

Карпатський біосферний заповідник

Розташування: території Рахівського, Тячівського, Хустського та Виноградівського районів Закарпатської обл.
Склад: 6 вiдокремлених масивiв, а також ботанічні заказники державного значення «Чорна Гора» і «Юлівська Гора»
Площа:  53630 га
Рік заснування: 1968 р.
Заповідник входить до міжнародної мережі біосферних резерватів ЮНЕСКО. 
Майже 90% територiї заповiдника вкрито лiсами – переважно пралiсами. Тут представленi передгiрні дiброви, гiрські букові, мiшані та смерекові лiси, субальпiйські та альпійські луки з сосново–вiльховим криволiссям і скельно–лишайниковими ландшафтами. У заповіднику багато рiдкiсних і зникаючих видiв рослин i тварин. Тут зустрічаються 64 види рослин i 72 види тварин, занесених до Червоної книги України і Червоного списку Міжнародного союзу охорони природи, а також до Європейського Червоного списку.
 

Чорноморський біосферний заповідник Національної академії наук України

Розташування: території та акваторії Херсонської та частково Миколаївської обл.
Склад: акваторія та дрібні острови у Тендрівській та Ягорлицькій затоках (острови Орлов, Смалений, Бабин, Довгий та ін.).
Площа: 109 254,8 га
Рік заснування: 1927 р.
Ценотичну різноманітність представлено лісами, чагарниками, степами, луками, прибережно-водною і водною рослинністю, солончаками. На лісостепових ділянках охороняються рідкісні природні комплекси нижньодніпровських пісків, представлені мозаїкою піщаних степів, лук та невеликих гайків (колків) з дуба звичайного, ендемічної берези дніпровської, груші звичайної, заростей степових чагарників, а також болотної і солончакової рослинності навколо озер і заток.
 

Природний заповідник «Древлянський»

Розташування: північно-східна частина Житомирської обл., Народицький район
Склад: Розсохівське, Народицьке, Мотійківське, Сухарівське природоохоронні науково-дослідні відділення 
Площа: 30872,84 га
Рік заснування: 2009 р.
Основну частину земель заповідника покрито лісовою рослинністю, представленою головними лісовими породами: сосною, дубом, вільхою, березою, ясеном, осикою, грабом. Окрасою заповідника є рідкісні водно-рослинні угруповання латаття білого, кубишки жовтої, сальвінії плаваючої, водяного горіха, які занесено до Зеленої книги України. Природний заповідник «Древлянський» є одним з елементів національної екологічної мережі (Народицьке суб’ядро Чорнобильського екологічного ядра), а також важливою частиною долини р. Уж, яка має велике значення для збереження популяцій багатьох видів птахів на національному та загальноконтинентальному рівнях. Специфіка зазначеної території також полягає в інтенсивному забрудненні довгоживучими радіонуклідами внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Законодавство України з охорони довкілля

Нормативно-правові акти України в галузі охорони довкілля

Оскільки основна діяльність в рамках проекту UNEP-GEF стосується проблем Чорнобильської зони відчуження, охорони довкілля та біологічного різноманіття, законодавчу базу проекта складають наступні нормативно-правові акти:

Закон України «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 27 лютого 1991 р. № 791а-XII

Закон України «Про природно-заповідний фонд України» від 16 червня 1992 р. № 2456-XII

Указ Президента України «Про оголошення природної території загальнозоологічним заказником загальнодержавного значення «Чорнобильський спеціальний» від 13 серпня 2007 р. № 700/2007

Указ Президента України «Про створення Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника» від 26 квітня 2016 р. № 174/2016

Закон України «Про екологічну мережу України» від 24 червня 2004 р. № 1864-IV

Закон України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року» від 21 грудня 2010 р. № 2818-VI

Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 26 листопада 2015 р. № 848-VIII

Закон України «Про тваринний світ» від 13 грудня 2001 р. № 2894-III

Закон України «Про рослинний світ» від 09 квітня 1999 р. № 591-XIV

Закон України «Про Червону книгу України» від 07 лютого 2002 р. № 3055-III

Закон України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів» від 08 липня 2011 р. № 3677-VI

«Водний кодекс України» від 06 червня 1995 р. № 213/95-ВР

«Лісовий кодекс України» від 21 січня 1994 р.  № 3852-XII

Указ Президента України «Про додаткові заходи щодо розвитку природно-заповідної справи в Україні» від 14 серпня 2009 р. № 611/2009

Указ Президента України «Про заходи щодо дальшого розвитку природно-заповідної справи в Україні» від 23 травня 2005 р. № 838/2005

Постанова Кабінету Міністрів України «Про порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду і встановлення лімітів використання ресурсів загальнодержавного значення» від 10 серпня 1992 р. № 459

Постанова Кабінету Міністрів України «Про службу державної охорони природно-заповідного фонду України» від 14 липня 2000 р. № 112

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку ведення державного обліку і кадастру рослинного світу» від 22 лютого 2016 р. № 195

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку видачі дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) або відмови в його видачі, переоформлення, видачі дубліката та анулювання зазначеного дозволу» від 30 жовтня 2013 р. № 801

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної порушенням законодавства про природно-заповідний фонд» від 24 липня 2013 р. № 541

Постанова Кабінету Міністрів України «Про розмір компенсації за незаконне добування, знищення або пошкодження видів тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної книги України, а також за знищення чи погіршення середовища їх перебування (зростання)» від 07 листопада 2012 р. № 1030

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку здійснення любительського і спортивного рибальства» від 18 липня 1998 р. № 1126

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України «Про затвердження Інструкції про застосування порядку установлення лімітів на використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення» від 24 січня 2008 р. № 27

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України «Про затвердження Структури, змісту і порядку ведення паспорта водно-болотного угіддя міжнародного значення» від 27 грудня 2002 р. № 524

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України «Про затвердження Положення про Зелену книгу України» від 19 лютого 1997 р. № 17

Наказ Державного комітету рибного господарства України «Про затвердження Правил любительського і спортивного рибальства та Інструкції про порядок обчислення та внесення платежів за спеціальне використання водних живих ресурсів при здійсненні любительського і спортивного рибальства» від 15 лютого 1999 р. № 19

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України «Про Положення про наукову діяльність заповідників і національних природних парків України» від 01 липня 1997 р. № 105

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України «Про затвердження Положення про екологічну освітньо-виховну роботу установ природно-заповідного фонду» від 26 жовтня 2015 р. № 399