Архів позначки: нормативно-правові акти

Законодавство України з охорони довкілля

Нормативно-правові акти України в галузі охорони довкілля

Оскільки основна діяльність в рамках проекту UNEP-GEF стосується проблем Чорнобильської зони відчуження, охорони довкілля та біологічного різноманіття, законодавчу базу проекта складають наступні нормативно-правові акти:

Закон України «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 27 лютого 1991 р. № 791а-XII

Закон України «Про природно-заповідний фонд України» від 16 червня 1992 р. № 2456-XII

Указ Президента України «Про оголошення природної території загальнозоологічним заказником загальнодержавного значення «Чорнобильський спеціальний» від 13 серпня 2007 р. № 700/2007

Указ Президента України «Про створення Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника» від 26 квітня 2016 р. № 174/2016

Закон України «Про екологічну мережу України» від 24 червня 2004 р. № 1864-IV

Закон України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року» від 21 грудня 2010 р. № 2818-VI

Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 26 листопада 2015 р. № 848-VIII

Закон України «Про тваринний світ» від 13 грудня 2001 р. № 2894-III

Закон України «Про рослинний світ» від 09 квітня 1999 р. № 591-XIV

Закон України «Про Червону книгу України» від 07 лютого 2002 р. № 3055-III

Закон України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів» від 08 липня 2011 р. № 3677-VI

«Водний кодекс України» від 06 червня 1995 р. № 213/95-ВР

«Лісовий кодекс України» від 21 січня 1994 р.  № 3852-XII

Указ Президента України «Про додаткові заходи щодо розвитку природно-заповідної справи в Україні» від 14 серпня 2009 р. № 611/2009

Указ Президента України «Про заходи щодо дальшого розвитку природно-заповідної справи в Україні» від 23 травня 2005 р. № 838/2005

Постанова Кабінету Міністрів України «Про порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду і встановлення лімітів використання ресурсів загальнодержавного значення» від 10 серпня 1992 р. № 459

Постанова Кабінету Міністрів України «Про службу державної охорони природно-заповідного фонду України» від 14 липня 2000 р. № 112

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку ведення державного обліку і кадастру рослинного світу» від 22 лютого 2016 р. № 195

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку видачі дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) або відмови в його видачі, переоформлення, видачі дубліката та анулювання зазначеного дозволу» від 30 жовтня 2013 р. № 801

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної порушенням законодавства про природно-заповідний фонд» від 24 липня 2013 р. № 541

Постанова Кабінету Міністрів України «Про розмір компенсації за незаконне добування, знищення або пошкодження видів тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної книги України, а також за знищення чи погіршення середовища їх перебування (зростання)» від 07 листопада 2012 р. № 1030

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку здійснення любительського і спортивного рибальства» від 18 липня 1998 р. № 1126

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України «Про затвердження Інструкції про застосування порядку установлення лімітів на використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення» від 24 січня 2008 р. № 27

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України «Про затвердження Структури, змісту і порядку ведення паспорта водно-болотного угіддя міжнародного значення» від 27 грудня 2002 р. № 524

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України «Про затвердження Положення про Зелену книгу України» від 19 лютого 1997 р. № 17

Наказ Державного комітету рибного господарства України «Про затвердження Правил любительського і спортивного рибальства та Інструкції про порядок обчислення та внесення платежів за спеціальне використання водних живих ресурсів при здійсненні любительського і спортивного рибальства» від 15 лютого 1999 р. № 19

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України «Про Положення про наукову діяльність заповідників і національних природних парків України» від 01 липня 1997 р. № 105

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України «Про затвердження Положення про екологічну освітньо-виховну роботу установ природно-заповідного фонду» від 26 жовтня 2015 р. № 399