Встановлення гніздової скриньки

Сприяння рідкісним птахам, що гніздяться у великих дуплах

Сприяння рідкісним птахам, що гніздяться у великих дуплах

Деякі види птахів стали рідкісними не стільки внаслідок переслідування та неспокою, скільки через знищення умов існування.

Такими є середні за розмірами види, що гніздяться у великих дуплах. Тотальне знищення дуплястих дерев і старих лісів у Європі призвело до відповідного зникнення багатьох, раніше звичайних видів, наприклад, деревної качки гоголя, голуба-синяка, сиворакші.

Результати попередніх досліджень свідчать, що вони є у зоні відчуження, але дуже рідкісні. Між тим у світі поширено спроби виправлення ситуації шляхом приваблення птахів у штучні гніздові скриньки, і це дає позитивний результат.

Фахівцями Чорнобильського центру з проблем ядерної безпеки, радіоактивних відходів та радіоекології вирішено у якості спроби виготовити по 10 гніздових скриньок для кожного з видів і розвісити на ділянках, які відповідають їхнім біологічним потребам. Роботу проведено у березні 2018 р. спільно з Українським центром досліджень хижих птахів (Г. П. Гера). Окрім власне сприяння птахам у випадку гніздування це буде додатковим підтвердженням мешкання їх у зоні відчуження.