UN logo

Міжнародні угоди

Реалізація проекту UNEP-GEF здійснюється на базі міжнародних угод, які направлені на покращення стану навколишнього природного середовища, впровадження ефективної системи його охорони, а також зміцнення інституціональних можливостей систем управління.

Діючі міжнародні угоди

Конвенція про транскордонне забруднення повітря на великі відстані

Дата та місце укладання: 13 листопада 1979 р., м. Женева, Швейцарія
Дата підписання Україною: 14 листопада 1979 р.
Дата ратифікації Україною: ратифіковано Президією Верховної Ради УРСР 13 травня 1980 р., ратифікаційну грамоту УРСР здано на зберігання Генеральному секретарю ООН 5 червня 1980 р.
Дата набуття чинності для України: 16 березня 1983 р.
Сторони: 51 країна

Конвенція про охорону біологічного різноманіття

Дата та місце укладання: 5 травня 1992 р., м. Ріо-де-Жанейро, Бразилія
Дата підписання Україною: 11 червня 1992 р.
Дата ратифікації Україною: Закон України «Про ратифікацію Конвенції про охорону біологічного різноманіття» від 29 листопада 1994 р. № 257/94-ВР
Дата набуття чинності: 29 грудня 1993 р., для України – 7 лютого 1995 р.
Сторони: 145 країн

Картахенський протокол про біобезпеку до Конвенції про біорізноманіття

Дата та місце укладання: 29 січня 2000 р., м. Монреаль, Канада
Дата підписання Україною: не підписувала
Дата ратифікації Україною: 6 грудня 2002 р.
Дата набуття чинності: Україна приєдналася до Протоколу відповідно до Закону України «Про приєднання України до Картахенського протоколу про біобезпеку до Конвенції про біологічне різноманіття» від 12 вересня 2002 р. № 152-IV
Сторони: 165 країн

Конвенція про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (CITES)

Дата та місце укладання: 3 березня 1973 р., Вашингтон, США
Дата підписання Україною: не підписувала
Дата ратифікації Україною: Україна є стороною CITES відповідно до Закону України «Про приєднання України до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення» від 14 травня 1999 р. № 662-XIV
Дата набуття чинності: 29 березня 2000 р.
Сторони: 180 країн

Конвенція про збереження мігруючих видів диких тварин (CMS)

Дата та місце укладання: 23 червня 1979 р., Бонн, Німеччина
Дата підписання Україною: не підписувала
Дата ратифікації Україною: Україна є стороною Конвенції відповідно до Закону України «Про приєднання України до Конвенції про збереження мігруючих видів диких тварин» від 19 березня 1999 р. № 535-XIV
Дата набуття чинності: 1 листопада 1999 р.
Сторони: 119 країн

Угода про збереження афро-євразійських мігруючих водно-болотних птахів (AEWA)

Дата та місце укладання: 15 серпня 1996 р., Гаага, Нідерланди
Дата підписання Україною: 16 жовтня 1998 р.
Дата ратифікації Україною: Україна стала стороною Угоди відповідно до Закону України «Про ратифікацію Угоди про збереження афро-євразійських мігруючих водно-болотних птахів» від 4 липня 2002 р. № 62-IV
Дата набуття чинності: 1 січня 2003 р.
Сторони: 72 країни

Угода про збереження популяцій європейських кажанів (EUROBATS)

Дата та місце укладання: 4 грудня 1991 р., Велика Британія
Дата підписання Україною: не підписувала
Дата ратифікації Україною: Україна стала стороною EUROBATS відповідно до Закону України «Про приєднання України до Угоди про збереження кажанів в Європі» від 14 травня 1999 р. № 663-XIV
Дата набуття чинності: 29 жовтня 2000 р.
Сторони:  35 країн

Конвенція про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення головним чином як середовища існування водоплавних птахів (Рамсарська конвенція)

Дата та місце укладання: 2 лютого 1971 р., м. Рамсар, Іран
Дата підписання Україною: Україна набула правонаступництва 29 жовтня 1996 р.
Дата ратифікації Україною: Закон України  «Про участь України в Конвенції про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення, головним чином як середовище існування водоплавних птахів»               від 29 жовтня 1996 р. № 437/96-ВР
Дата набуття чинності для України: 15 листопада 1997 р.
Сторони: 168 країн

Конвенція про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі (Бернська конвенція)

Дата та місце укладання: 19 вересня1979 р., м. Берн, Швейцарія
Дата підписання Україною Конвенція підписана уже після видання закону про приєднання (точна дата не відома)
Дата ратифікації Україною Закон України  «Про приєднання України до Конвенції 1979 р. про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі» від 29 жовтня 1996 р. № 436/96-ВР
Сторони: 50 країн

Конвенція «Про доступ до інформації, участь громадськості у процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя, з питань, що стосуються довкілля»

Дата та місце укладання: 25 червня 1998 р., м. Орхус, Данія,  ІV Конференція міністрів «Довкілля для Європи»
Дата підписання Україною: 25 червня 1998 р.
Дата ратифікації Україною: Закон України «Про ратифікацію Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля» від 6 липня 1999 р. № 832-ХІV
Дата набуття чинності для України: 30 жовтня 2001 р.
Сторони: 44 країни

Рамкова конвенція ООН про зміну клімату

Дата та місце укладання: 9 травня 1992 р., м.  Нью-Йорк, США
Дата підписання Україною: підписано від імені України
11 червня 1992 р. на Конференції ООН з навколишнього середовища в м. Ріо-де-Жанейро
Дата ратифікації Україною: Закон України «Про ратифікацію Рамкової конвенції ООН про зміну клімату» від 29 жовтня 1996 р. № 435/96-ВР
Дата набуття чинності для України: 11 серпня 1997 р.
Сторони: 192 країни

Кіотський протокол до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату

Дата та місце укладання:11 грудня 1997 р., м. Кіото, Японія
Дата підписання Україною: 15 березня 1999 р.
Дата ратифікації Україною: Закон України «Про ратифікацію Кіотського протоколу до Рамкової Конвенції Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату» від 4 лютого 2004 р. № 1430-ІV
Дата набуття чинності для України: 16 лютого 2005 р.
Сторони: 192 країни

Європейська ландшафтна конвенція

Дата та місце укладання: 20 жовтня 2000 р.,
м. Флоренція, Італія
Дата підписання Україною: 17 червня 2004 р.
Дата ратифікації Україною: Закон України  «Про ратифікацію Європейської ландшафтної конвенції» від 7 вересня 2005 р. № 2831-ІV
Дата набуття чинності для України: 1 липня 2006 р.
Сторони: 38 країн

Конвенція про захист Чорного моря від забруднення (Бухарестська Конвенція)

Дата та місце укладання:  21 квітня 1992 р., м. Бухарест, Румунія
Дата підписання Україною: 21 квітня 1992 р.
Дата ратифікації Україною: Постанова Верховної Ради України від 4 лютого 1994 р. № 3939-IV
Дата набуття чинності для України: 14 квітня 1994 р.
Сторони: Болгарія, Грузія, Російська Федерація, Румунія, Туреччина і Україна

Конвенція про охорону та використання транскордонних водотоків та міжнародних озер

Дата та місце укладання: 17 березня 1992 р.,
м. Гельсінкі, Фінляндія
Дата підписання Україною: 1 червня 1999 р.
Дата ратифікації Україною: Закон України «Про приєднання України до Конвенції про охорону та використання транскордонних водотоків та міжнародних озер» від 1 червня 1999 р. №801-XIV
Дата набуття чинності: 8 жовтня 1999 р.
Сторони: 39 країн

Меморандум про взаєморозуміння щодо збереження та менеджменту середньоєвропейської популяції дрохви Otis tarda

Дата та місце укладання: 5 жовтня 2000 р., Бонн, ФРН
Дата підписання Україною: 17 квітня 2002 р.
Дата набуття чинності: 1 травня 2002 р.
Сторони: 17 країн

Меморандум про взаєморозуміння щодо заходів збереження прудкої очеретянки (Acrocephalus paludicola)

Дата та місце укладання: 30 квітня 2003 р., м. Мінськ, Білорусь
Дата підписання Україною: 21 травня 2003 р.
Дата набуття чинності: 1 червня 2003 р.
Сторони: 18 країн

Меморандум про взаєморозуміння щодо збереження мігруючих хижих птахів Африки та Євразії

Дата та місце укладання: 22 жовтня 2008 р., Абу-Дабі, ОАЕ
Дата підписання Україною: не підписувала
Дата ратифікації Україною: ратифікації не підлягає
Дата набуття чинності: не набрав чинності для України
Сторони: 49 країн

Всеєвропейська стратегія збереження біологічного і ландшафтного різноманіття

Дата та місце укладання: 25 жовтня 1995 р., м. Софія, Болгарія
Сторони: юридично не має обов’язків – це внесок Європи в зусилля, спрямовані  на  підтримку  впровадження Конвенції про охорону біологічного різноманіття. Правову основу  для  здійснення заходів  у рамках Стратегії визначають  існуючі  широко  визнані  міжнародні  домовленості та угоди, такі як Конвенція про біорізноманіття, Бернська конвенція, Боннська та Рамсарська конвенції, Директиви ЄС щодо середовищ існування та щодо диких птахів. Досягнення Стратегії представляються під час Конференцій Міністрів охорони довкілля «Довкілля для  Європи»

Конвенція про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті

Дата та місце укладання: 10 лютого 1991 р., м. Еспо, Фінляндія
Дата підписання Україною: 26 лютого 1991 р.
Дата ратифікації Україною: Закон України «Про ратифікацію Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті»  від 19 березня 1999 р. № 534
Дата набуття чинності: 10 вересня 1997 р.
Сторони: 45 країн

Конвенція про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини

Дата та місце укладання: 16 листопада 1972 р., м. Париж, Франція
Дата ратифікації Україною: Указ Президії Верховної Ради Української РСР «Про ратифікацію Конвенції про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини» від 4 жовтня 1988 р. № 6673-XI
Сторони: 193 країни