табун коней Пржевальського

Оцінка чисельності й територіального поширення коня Пржевальського

Оцінка чисельності й територіального поширення коня Пржевальського

Кінь Пржевальського є рідкісною твариною, що охороняється згідно з Червоною книгою України (2009) та червоним списком Міжнародного союзу охорони природи.

Його було інтродуковано до Чорнобильської зони відчуження у 1998 р. як екологічного аналога дикого коня, що мешкав тут кілька століть тому. За 20 років цей за своєю природою степовий вид пристосувався до не дуже прийнятних лісових умов, збільшив чисельність і поширився. Проте як саме − людині відомо дуже мало.

Дослідження коня впродовж останніх 10 років майже ніхто не провадив. У 2018 р. Чорнобильський центр з проблем ядерної безпеки, радіоактивних відходів та радіоекології розпочав такі роботи, залучивши до досліджень науковців з інших підприємств зони відчуження (С. А. Паскевич, Д. О. Вишневський), які знають регіон і мають досвід спостереження диких тварин. Дослідження включають пошук коней, слідів їх перебування, оцінку розмірів і статево-вікового складу груп, опис ділянок, яким коні віддають переваги, дослідження поведінки, розмноження й т. ін. Завданням проекту є також визначення ділянок, які відіграють найважливішу роль у житті тварини, а тому мають охоронятися. Окрім безпосередніх спостережень в роботі використовують і фотопастки, розташовані на різних ділянках зони відчуження.