Всі записи автора admin

Біорізноманіття

Біорізноманіття Чорнобильської зони відчуження

«Оцінка стану та тенденцій розвитку природних ландшафтів та біорізноманіття на території Чорнобильської зони відчуження». Звіт ДНДУ «Чорнобильський центр з проблем ядерної безпеки, радіоактивних відходів та радіоекології», 2017 р. Читати далі Біорізноманіття

Мета й завдання заповідника

Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник створено відповідно до Указу Президента Україні №174-2016 від 26 квітня 2016 р. на території Іванківського та Поліського районів Київської області в межах зони відчуження і зони безумовного (обов’язкового) відселення (ЗВ і ЗБ(О)В). Читати далі Мета й завдання заповідника

Ландшафти Чорнобильської зони відчуження

Чорнобильська зона відчуження (ЧЗВ) знаходиться в межах фізико-географічної області Київського Полісся Поліської низовини Східно-Європейської рівнини. 

Рельєф ЧЗВ характеризується загальним ухилом в східному напрямку, наявністю морено-зандрових, морено-горбистих і зандрових рівнин і переважаючими висотами 115-140 м над рівнем моря з максимальним підвищенням до 160 м в північно-західній і центральній частинах. Читати далі Ландшафти Чорнобильської зони відчуження

Поточний статус та зонування Чорнобильської зони відчуження

Поточний статус ЧЗВ

Площа Чорнобильської зони відчуження і зони безумовного (обов’язкового) відселення (ЗВ і ЗБ(О)В) складає 2600 км2.

ЗВ і ЗБ(О)В – це територія з суворо обмеженим доступом та рухом, яка управляється блоком спеціальних законів та правил. Статус ЗВ і ЗБ(О)В визначено законодавством України, зокрема, Законом України «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи». Відповідно до чинного законодавства: Читати далі Поточний статус та зонування Чорнобильської зони відчуження

Партнери проекту

Основні партнери проекту «Збереження, оптимізація й управління запасами вуглецю та біологічним різноманіттям у Чорнобильській зоні відчуження»:

  • Програма ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП)
  • Глобальний екологічний фонд
  • Міністерство екології та природних ресурсів України
  • Державне агентство України з управління зоною відчуження

Читати далі Партнери проекту

Законодавство України з охорони довкілля

Нормативно-правові акти України в галузі охорони довкілля

Оскільки основна діяльність в рамках проекту UNEP-GEF стосується проблем Чорнобильської зони відчуження, охорони довкілля та біологічного різноманіття, законодавчу базу проекта складають наступні нормативно-правові акти:

Закон України «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 27 лютого 1991 р. № 791а-XII

Закон України «Про природно-заповідний фонд України» від 16 червня 1992 р. № 2456-XII

Указ Президента України «Про оголошення природної території загальнозоологічним заказником загальнодержавного значення «Чорнобильський спеціальний» від 13 серпня 2007 р. № 700/2007

Указ Президента України «Про створення Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника» від 26 квітня 2016 р. № 174/2016

Закон України «Про екологічну мережу України» від 24 червня 2004 р. № 1864-IV

Закон України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року» від 21 грудня 2010 р. № 2818-VI

Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 26 листопада 2015 р. № 848-VIII

Закон України «Про тваринний світ» від 13 грудня 2001 р. № 2894-III

Закон України «Про рослинний світ» від 09 квітня 1999 р. № 591-XIV

Закон України «Про Червону книгу України» від 07 лютого 2002 р. № 3055-III

Закон України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів» від 08 липня 2011 р. № 3677-VI

«Водний кодекс України» від 06 червня 1995 р. № 213/95-ВР

«Лісовий кодекс України» від 21 січня 1994 р.  № 3852-XII

Указ Президента України «Про додаткові заходи щодо розвитку природно-заповідної справи в Україні» від 14 серпня 2009 р. № 611/2009

Указ Президента України «Про заходи щодо дальшого розвитку природно-заповідної справи в Україні» від 23 травня 2005 р. № 838/2005

Постанова Кабінету Міністрів України «Про порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду і встановлення лімітів використання ресурсів загальнодержавного значення» від 10 серпня 1992 р. № 459

Постанова Кабінету Міністрів України «Про службу державної охорони природно-заповідного фонду України» від 14 липня 2000 р. № 112

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку ведення державного обліку і кадастру рослинного світу» від 22 лютого 2016 р. № 195

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку видачі дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) або відмови в його видачі, переоформлення, видачі дубліката та анулювання зазначеного дозволу» від 30 жовтня 2013 р. № 801

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної порушенням законодавства про природно-заповідний фонд» від 24 липня 2013 р. № 541

Постанова Кабінету Міністрів України «Про розмір компенсації за незаконне добування, знищення або пошкодження видів тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної книги України, а також за знищення чи погіршення середовища їх перебування (зростання)» від 07 листопада 2012 р. № 1030

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку здійснення любительського і спортивного рибальства» від 18 липня 1998 р. № 1126

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України «Про затвердження Інструкції про застосування порядку установлення лімітів на використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення» від 24 січня 2008 р. № 27

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України «Про затвердження Структури, змісту і порядку ведення паспорта водно-болотного угіддя міжнародного значення» від 27 грудня 2002 р. № 524

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України «Про затвердження Положення про Зелену книгу України» від 19 лютого 1997 р. № 17

Наказ Державного комітету рибного господарства України «Про затвердження Правил любительського і спортивного рибальства та Інструкції про порядок обчислення та внесення платежів за спеціальне використання водних живих ресурсів при здійсненні любительського і спортивного рибальства» від 15 лютого 1999 р. № 19

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України «Про Положення про наукову діяльність заповідників і національних природних парків України» від 01 липня 1997 р. № 105

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України «Про затвердження Положення про екологічну освітньо-виховну роботу установ природно-заповідного фонду» від 26 жовтня 2015 р. № 399

 

Міжнародні угоди

Реалізація проекту UNEP-GEF здійснюється на базі міжнародних угод, які направлені на покращення стану навколишнього природного середовища, впровадження ефективної системи його охорони, а також зміцнення інституціональних можливостей систем управління.

Читати далі Міжнародні угоди

Фотографії дикої природи Чорнобильської зони відчуження

Фотографії дикої природи Чорнобильської зони відчуження

Мета проекту

Метою проекту UNEP-GEF є сприяння Україні в створенні системи природоохоронної діяльності в межах і навколо Чорнобильської зони відчуження для збереження цінних природних комплексів Полісся, які неможливо використовувати за традиційними господарськими напрямками, а також на підтримку природних процесів кругообігу вуглецю.

Важливим завданням проекту є допомога Україні в налагодженні роботи Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника, зокрема  розроблення програм та напрямків природоохоронної діяльності, отримання наукової інформації щодо реальної цінності тих чи інших ділянок заповідника, чисельності та розподілу рідкісних видів рослин і тварин, проблем та перспектив збереження їх, можливих ризиків тощо. Така інформація стане основою для розроблення плану функціонального зонування заповідника та обґрунтування програми його діяльності.

Проект передбачає створення на базі заповідника Науково-дослідного природоохоронного центру, який має об’єднати наукові та моніторингові організації Чорнобильської зони відчуження (ЧЗВ) та України. Центр сприятиме  формуванню інформаційної бази та координації робіт у ЧЗВ, оптимізації досліджень, що проводяться на її території, та застосуванню отриманих  результатів  для розв’язання існуючих проблем зони відчуження, а також збереженню та сталому розвитку лісових та водно-болотних угідь і біорізноманіття ЧЗВ.

Проект стосується природоохоронної діяльності на місцевому, національному та міжнародному рівнях, сприятиме розробленню та розширенню мережі природоохоронних територій у ЧЗВ та навколо неї, а також  розширенню використання ЧЗВ в інтересах усіх зацікавлених сторін.

Читати далі Мета проекту